AKADEMISCHES ANGEBOT IM SW 2016-2017. Galicisch I

MONTAG; wöch; 11:00-13:00 Uhr; ab 17.10.2016;Grabengasse 3-5 – Neue Uni / V-Orgel

Prezi zum Kurs: http://prezi.com/af9b8owilbf9/ | LSF-ZUGANG

 

Die Übung richtet sich an RomanistInnen und SprachwissenschaftlerInnen, die das Galicische als mit der spanisch- und portugiesischsprachigen Welt verknüpfte romanische Sprache kennenlernen möchten.

Das Galicische ist heute eine der vier offiziellen Sprachen des spanischen Staates. Neben einer kommunikativ und kontrastiv ausgerichteten Einführung in die galicische Sprache, werden auch grundlegende soziokulturelle und historische Aspekte des modernen Galicischen behandelt.

Alle TeilnehmerInnen müssen ein mündliches und schriftliches Referat vorlegen. Bei guten Kursergebnissen wird die Teilnahme an den Sommerkursen der galicischen Universitäten empfohlen, um die Sprach- und Kulturkenntnisse zu vertiefen.

Mehr Informationen:

BIOGRAFÍAS INVENTADAS A TRAVÉS DUNHA FOTO: @MariaSolar2

[descrición da actividade: a partir dunha foto dunha personaxe galega famosa que non se coñece en Alemaña, o alumnado tivo que inventar unha biografía]

por  H.G.Desmond

 

Ela chámase Sara e é profesora nunha escola primaria en Pontevedra. Ten corenta e tres anos. Está casada cun membro do Congreso dos Deputados. Non o ve moito, porque traballa moito en Madrid. Ten dous nenos e un can. Gústalle viaxar a outros países europeos. Cando ten tempo libre, gústalle traballar no xardín e ler. Non lle gusta aparecer en público co seu esposo, pero ten que facelo.

BIOGRAFÍAS INVENTADAS A TRAVÉS DUNHA FOTO: @magago

 

[descrición da actividade: a partir dunha foto dunha personaxe galega famosa que non se coñece en Alemaña, o alumnado tivo que inventar unha biografía]

por Johanna Schober

 

Este señor chámase Pepe e é propietario dunha viña. Vive preto de Vigo nas Rías Baixas e elabora o viño branco máis famoso da rexión. Viviu nesta zona desde o seu nacemento e aínda comparte a casa cos seus pais. Pero Pepe tamén ten unha muller e unha filla. A sua muller chámase Conchita e provén da Coruña. A sua filla, que se chama Elena, gústalle moito ir á Costa da Morte ondenda viven os seus avós, os pais de Conchita. Pero tamén están felices coa sua vida nas Rías Baixas

Foto para Marco do #ProxectoNeo. Descrición feita por Johanna e Harry #MeineErstenWörter auf #Galicisch

Foto de A. Quelhas do “Reino Maravilloso”. Proxecto Neo (http://proxectoneo.blogspot.de)

 

Ir a descargar

 

 

Mehr Infos:

#ClipDerGalicischenGeschichte As Irmandades da Fala (‘Bruderschaften der Sprache) und 20. Jahrhundert #EntdeckeGalicien

 

Mehr Info:

Geschichte der galicischen Literatur #AS-PG #Galicien #KWGalicisch

1. Das Mittelalter (13. und 14. Jahrhundert)

 

2. “Dunkle Jahrhunderte” und die Aufklärung in Galicien (16. und 18. Jahrhundert)

 

3. 19. Jahrhundert

14-rosalc3ada20por20rei20zentolo

Rosalía de Castro en versión do Rei Zentolo

 

4. 20. und 21. Jahrhundert

 

o-galego-2

Der Zeitung “A Nosa Terra” (http://academia.gal/irmandades-da-fala)

 

Mehr Infos:

 

5000 Jahre Galiciens Geschichte durch 100 Objekte: A virxe abrideira de Allariz #Galicia100

A Virxe abrideira conservada no mosteiro das clarisas de Allariz (Ourense) pertence ao tipo coñecido como virxes abrideiras. A súa particular configuración chamou a atención da crítica feminista, como un exemplo máis da «feminización» da divindade que se constata a finais da Idade Media. Revela unha maneira de entender aquela sociedade en que a muller só era sublimable baixo a representación da Virxe María.Modelo realizado para a exposición #galicia100. Deseño: Patricia Mañana Borrazás, Alejandro Güimil FariñaObxecto conservado no Museo de Arte Sacra Santa Clara (Allariz, Ourense).

 Mehr Infos:

5000 Jahre Galiciens Geschichte durch 100 Objekte: Die Uhr der Kathedrale von Santiago de Compostela#Galicia100

Foi construído por Andrés Antelo, do Ferrol, en 1831, e polo seu deseño e acabado é un referente da reloxería. Este reloxo pode interpretarse como un símbolo da proxección que tivo en Galicia o alto grao de saber técnico que se desenvolveu no Ferrol a partir do século XVIII, e no que os nomes ilustres de Baleato, Antelo ou Comerma, entre outros, foron exemplo de como a industria máis adiantada podía ter arraigamento neste país.Deseño: Patricia Mañana Borrazás, Alejandro Güimil Fariña, Pablo Aparicio Resco.Obxecto conservado na Catedral de Santiago de Compostela.

Quelle: https://sketchfab.com/models/c1ce13a38b76414696d501ae92892d79

 

 Mehr Infos: