Dicionario fonético e conversores texto-voz do galego

Dicionario de pronuncia da lingua galega

http://ilg.usc.es/pronuncia/

Dicionario que recolle a pronuncia estándar dos 50.000 vocábulos contidos no Vocabulario ortográfico da lingua galega. Ademais, permite ver a trascrición en AFI das palabras e escoitar a súa locución na voz do actor galego de dobraxe Luís Iglesia Besteiro.

Cotovía

Cotovía Web Site

Convesor de texto-voz galego e castelán.

Atlas Multimedia Prosódico do Espazo Románico

http://ilg.usc.es/amper/map.html

Arquivo do Galego Oral

http://ilg.usc.es/ago/