Dicionarios e corpus terminolóxicos da lingua galega

Termoteca

http://sli.uvigo.es/termoteca/

Corpus Técnico (anotado) da lingua galega

http://sli.uvigo.es/CTG/ e http://sli.uvigo.es/CTAG/

https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm

Aplicación para dispositivo móbiles

É posible consultar bUSCatermos desde teléfonos intelixentes e tablets, grazas ás aplicacións desenvolvidas tanto para o sistema operativo Android como para iOS (esta última, cortesía de Taptil).

Complemento para Firefox

Este complemento, obra de Antón Méixome, permite procurar en bUSCatermos directamente desde a caixa de busca dese navegador.

Listaxe de repertorios terminolóxicos do galego do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela

Martínez García, P.; X. A. Rodríguez Río (coord.) (2014): Termos esenciais de administración electrónica (galego-español-francés-inglés-catalán)
Consulta en formato .PDF (319 Kb). [Traballo difundido baixo a licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 de Creative Commons]

Grané, M. (coord.) (2014): Vocabulario panlatino das redes sociais (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
Consulta en liña

Nogueira López, A.; X. A. Rodríguez Río (coord.) (2014): Termos esenciais de dereito administrativo: (galego-español)
Consulta en formato .PDF (650 Kb). [Traballo difundido baixo a licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 de Creative Commons]

Nieto Alonso, A.; X. A. Rodríguez Río (coord.) (2013): Termos esenciais de dereito civil: (galego-español)
Consulta en formato .PDF (447 Kb). [Traballo difundido baixo a licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 de Creative Commons]

Antelo Suárez, E.; X. A. Rodríguez Río (2012): Termos esenciais de arquitectura de computadores: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (358 Kb). Tamén accesible en formato .TBX (documento .TBX de 648 Kb)
[Traballo difundido baixo a licenza Recoñecemento-NonComercial 3.0 de Creative Commons]

Maseda Rodríguez, J,; C. Teijo García; X. A. Rodríguez Río (2012): Termos esenciais de dereito internacional: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (621 Kb)

Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2012): Vocabulario forestal: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (1.518 Kb)

Abel Souto, M; X. A. Rodríguez Río (2011): Termos esenciais de dereito penal (galego-castelán)
Consulta en formato .PDF (312 Kb)

López Portas, B; X. A. Rodríguez Río (2011): Termos esenciais de dereito constitucional (galego-castelán)
Consulta en formato .PDF (341 Kb)

Célestin, T. (coord.) (2010): Vocabulario panlatino de material de oficina (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
Consulta en formato .PDF (1.380 Kb)

Bover, J. (coord.) (2010): Terminoloxía de xestión da calidade (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
Consulta en liña

Célestin, T. (coord.) (2010): Vocabulario panlatino da difusión e da distribución do libro (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
Consulta en formato .PDF (4.350 Kb)

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2009). Termos esenciais de matemáticas para a economía e a empresa: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (106 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico (documento .PDF de 505 Kb).

Célestin, T. (coord.) (2009): Vocabulario panlatino da gripe aviaria (francés-catalán-español-galego-italiano-portugués-romanés-inglés)
Consulta en formato .PDF (1.640 Kb)

Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2008). Vocabulario de medicina: (galego-español-inglés-portugués)
Consulta da obra completa en formato .PDF (8.206 Kb)
Consulta do corpo de entradas en formato .PDF (5.918 Kb)
Consulta dos índices en formato .PDF (2.315 Kb)

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2008). Termos esenciais de contabilidade: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (147 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico(documento .PDF de 3.157 Kb)

Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2008). Vocabulario de morfoloxía, anatomía e citoloxía veterinaria: (galego-español-inglés)
Consulta da obra completa en formato .PDF (3.870 Kb)
Consulta do corpo de entradas en formato .PDF (3.050 Kb)
Consulta dos índices en formato .PDF (877 Kb)

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2007). Termos esenciais de nova economía: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (252 Kb). Tamén accesible como cartafol terminolóxico –exterior e interior– (documento .PDF de 2.610 Kb).

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela (2006). Termos esenciais de recursos humanos: (galego-español-inglés-catalán)
Consulta en formato .PDF (353 Kb)
[Traballo difundido baixo a licenza Recoñecemento-Compartir baixo a mesma licenza. 2.5 de Creative Commons]

VV. AA. (2006). Vocabulario panlatino de hemodinámica (italiano-catalán-francés-galego-portugués-romanés-castelán-inglés)
Consulta en liña

Rodríguez Río, X. A. (coord.) (2004). Termos esenciais de botánica: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (1069 Kb)

Guitián Rivera, Xoán (coord.) (2002). Vocabulario de química: (galego-español-inglés)
Consulta en formato .PDF (801 Kb). Contén táboas.

Rubal Rodríguez (coord.) (2002). Léxico de métodos de investigación e diagnóstico en educación: (galego – español)
Consulta en formato .PDF (1765 Kb)

Unión Latina-Realiter-Bureau de la traduction du Canada (2001). Léxico panlatino de Internet: (catalán-español-francés-galego-italiano-portugués-romanés)
Consulta da obra completa en formato .PDF (6.571 Kb)
Consulta da versión ordenada a partir das entradas en galego, formato .PDF (463 Kb)
Consulta ordenada a partir das entradas en inglés, formato .PDF (564 Kb)

Asociación Internacional para a Orientación Escolar e Profesional (2000). Glosario de orientación escolar e profesional: (galego-español-inglés- francés-alemán)
Consulta en formato .PDF (420 Kb)

Caballo Villar, Belén et alii (1996). 131 termos básicos de educación social
Descarga en formato .DOC comprimido (63 Kb)

CNL da Facultade de Xeografía e Historia (1996). Léxico de xeografía: (castelán-galego)
Descarga en formato .DOC comprimido (27 Kb)
Consulta en formato .HTML

CNL da Facultade de Xeografía e Historia (1996): Léxico de arqueoloxía: (castelán-galego)
Descarga en formato .DOC comprimido (44 Kb)
Consulta en formato .HTML

Masa Vázquez, Xosé M. (1995): Vocabulario de matemáticas: (galego-castelán-inglés- portugués)
Descarga en formato .DOC comprimido (108 Kb)

Colectivo “A Corrente” (1994): Léxico básico das ciencias naturais: (castelán-galego)
Descarga en formato .DOC comprimido (16 Kb)
Consulta en formato .HTML:  Bioloxía  / Botánica / Xeoloxía / Zooloxía

Candocia Pita, P. et alii (1994): Vocabulario de historia: (castelán-galego)
Descarga en formato .DOC comprimido (80 Kb)
Consulta en formato .HTML

Blanco Valdés, X. L. (1993): Léxico editorial: (castelán-galego)
Descarga en formato .DOC comprimido (23 Kb)
Consulta en formato .HTML