Dicionarios plurilingües

Recursos Integrados da Lingua Galega

http://sli.uvigo.es/RILG/

Dicionario CLUVI inglés-galego e galego-inglés

http://sli.uvigo.es/dicionario/

Bilingual Dictonaries from non Parallel, Comparable Corpora (inglés-galego e galego-inglés)

http://gramatica.usc.es/~gamallo/dicosFromComparable.htm

Dicionario CLUVI francés-galego

http://sli.uvigo.es/CLFG/

Dicionario CLUVI español-galego

http://sli.uvigo.es/CLEG/

Dicionario CLUVI inglés-portugués

http://sli.uvigo.es/CLIP/

Galnet (inglés-galego-español-vasco-catalán)

http://adimen.si.ehu.es/cgi-bin/wei/public/wei.consult.perl

Dicionario Apertium español-galego

http://www.apertium.org/?id=lookup

Dicionario Apertium galego-catalán-vasco

http://estudisgallecs.uab.cat/gleuca/

Guía de conversa catalán-galego

http://www.ub.edu/sl/guia/index.php

Tamén dispoñible nunha aplicación para iOS e Android.

Dicionario italianogalego

http://www.cirp.es/pub/docs/varios/dicItaGal.pdf

Dicionario alemán-galego

http://sli.uvigo.es/CLUVI/index.html#dega